Casa modular de formigón de Manel e María


O equipo de Addomo Arquitectura Modular testou o seu modelo de construción baseado en anos de investigación e o seu propio proxecto de vivenda familiar. Crearon un conxunto de casas modulares como un proxecto de natureza global, pero desenvolvidas de xeito específico segundo as esixencias persoais de cada cliente.
Neste caso, a casa modular de Manel e María foi construída co sistema de Addomo Formigón, a base de paneis prefabricados macizos de formigón armado e fachada de madeira.

Vivendas respectuosas co medio ambiente que interactúan coa súa contorna

Polas súas características, o sistema Addomo é moi respectuoso coa contorna, á que se adapta, interactuando de forma planificada. O seu uso das enerxías renovables e o illamento térmico e acústico que permiten os materiais utilizados na construción, permítennos aforrar mentres coidamos a paisaxe e o medio ambiente.